1. Bendrosios nuostatos

1.1.Šios privatumo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato pagrindinius principus ir tvarką, kuria remiantis tvarkomi interneto svetainėse www.samtis.lt (toliau svetainės) kortelės turėtojų (fizinių asmenų) ir kitų fizinių asmenų (toliau vadinama – Jūsų) asmens duomenys.

1.2. Svetainėse pateikti asmens duomenys bus tvarkomi, saugomi ir naudojami laikantis šių Sąlygų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą, saugojimą ir naudojimą.

2. Asmens duomenų tvarkymas

2.1. Svetainės registracijos formoje pateikti asmens duomenys Samtis, UAB bus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. tam, kad Samtis, UAB galėtų Jums atsiųsti informaciją apie restoranų tinkle vykstančias akcijas, pasiūlymus ar kitą informaciją.

2.2. Užpildę registracijos formą Jūs sutinkate, kad registracijos formoje nurodyti Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais Jums pateikiant informacinę medžiagą, specialius tinklo restoranų pasiūlymus, organizuojamas akcijas Jūsų nurodytais el. pašto ir (ar) gyvenamosios vietos adresais, telefono numeriu.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. Mes, Samtis, UAB įsipareigojame užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys nebus perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai privalėsime padaryti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4. Asmens duomenų pateikimas ir atnaujinimas

4.1. Tam, kad galėtume efektyviai ir tiksliai vykdyti Jūsų užklausas bei paslaugų užsakymus svetainėse, prašome Jūsų pateikti kuo tikslesnius duomenis. Svetainėse pateiktoje registracijos formoje reikia nurodyti savo tikslius duomenis, o jiems pasikeitus, juos atnaujinti. Mes neatsakome už Jūsų pateiktus netikslius ir/ar neteisingai nurodytus duomenis ir dėl tos priežasties atsiradusią bet kokią žalą Jums ir/arba tretiesiems asmenims.

4.2. Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju kortelė nebus aktyvuota arba jos registracija bus nutraukta. Pateikdami savo asmens duomenis registracijos formoje, Jūs patvirtinate, kad nurodėte teisingus duomenis ir sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

5. Asmens duomenų saugumas

5.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis interneto svetainėse naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, tinkamai apsaugančiomis šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų. Tačiau mes neatsakome už Jūsų duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse, taip pat už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai į jas patenkate naudodamiesi Samtis, UAB interneto svetainėse esančias nuorodas. Mes neatsakome už Jūsų duomenų saugumą, jei prisijungdami ir registruodamiesi naudojate el. pašto adresą, už kurio saugumą atsako trečiosios šalys. Todėl rekomenduojame jungtis prie savo kortelės duomenų naudojant „Samtis“ kortelės numerį ir rinktis kuo saugesnę el. pašto dėžutę.

5.2. Jūs turite teisę susipažinti su Samtis, UAB svetainėse registracijos formoje pateiktais asmens duomenimis, pateikti papildomos informacijos apie save, papildyti arba ištaisyti formoje nurodytus savo duomenis, atsisakyti gauti pagal šią formą siunčiamą informaciją ar pareikšti nesutikimą, kad Samtis, UAB tvarkytų registracijos formoje pateiktus Jūsų duomenis. Čia nurodytomis teisėmis ”Samtis“ kortelės turėtojas gali pasinaudoti ir kreipęsis į Samtis, UAB telefonu +37061406611.

6. Sąlygų keitimas

6.1. Samtis, UAB turi teisę bet kada keisti privatumo sąlygas ar pripažinti jas negaliojančiomis, informavusi apie tai Jus aukščiau nurodytose interneto svetainėse.

6.2. Jei naudositės svetainėmis po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.2. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.